Logo of zogo.sk

zogo.sk

My, ZOGO, sme spoločenstvo ľudí, ktorých sa tieto vrodené metabolicko-genetické ochorenia týkajú. Či už sme tí, ktorí trpíme na jednu z nich, alebo sme ich ...

About Us

Contact Information

Social Media

  • Twitter/X: @""
  • Facebook: ""

© 2024 zogo.sk. All rights reserved.


Display "Featured on PatientGroups.ai"

on your site
Featured on PatientGroups.ai
Help drive awareness to your website
Place this code anywhere on your site, it will link back here: