Logo of Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

""

About Us

Contact Information

  Our Location

  2021 czytaj więcej prevnext     Dzieciom i osobom przewlekle chorym na MPS i choroby ultra rzadkie oraz ich opiekunom, które z powodu działań wojennych znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej, Stowarzyszenie Chorych na mukopolisacharydozę
 • Phone: 60517
 • Email: biuro@chorobyrzadkie.pl
 • Website: http://www.mps-society.pl/

Social Media

 • Twitter/X: @""
 • Facebook: ""

© 2024 Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. All rights reserved.

Have you been diagnosed with one of these conditions?

  If you have been diagnosed with any of the above, get in touch with us.
  Or email Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie


  Display "Featured on PatientGroups.ai"

  on your site
  Featured on PatientGroups.ai
  Help drive awareness to your website
  Place this code anywhere on your site, it will link back here: