Logo of Sdružení pacientů se střádavými onemocněními | META o.z.

Sdružení pacientů se střádavými onemocněními | META o.z.

Staráme se o pacienty se vzácnými střádavými onemocněními, ke kterým řadíme Fabryho a Gaucherovu chorobu, Pompeho nemoc a Mukopolysacharidózu. Poskytujeme.

About Us

Contact Information

Social Media

© 2024 Sdružení pacientů se střádavými onemocněními | META o.z.. All rights reserved.


Put Featured on PatientGroups.ai

on your site
Featured on PatientGroups.ai
Place this code anywhere on your site, it will link back here: