Logo of PIO, Primär immunbristorganisationen

PIO, Primär immunbristorganisationen

Vi tror att ju mer man vet om sin sjukdom och om vilka rättigheter man har i samhället desto större möjlighet till bra livskvalitet. Därför erbjuder PIO sina medlemmar utbildning, stöd, information och möjlighet att träffa andra i samma situation. PIO anordnar bland annat familjeläger, årsmöten med föreläsningar och utbildningar i de regionala föreningarna. Organisationen har ca 1000 medlemmar och 5 regionala föreningar.

About Us

Contact Information

Social Media

© 2024 PIO, Primär immunbristorganisationen. All rights reserved.


Display "Featured on PatientGroups.ai"

on your site
Featured on PatientGroups.ai
Help drive awareness to your website
Place this code anywhere on your site, it will link back here: