Logo of Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien: Hem

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien: Hem

Huvuddiagnos är den sällsynta diagnosen Aortadissektion men även alla med diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan är ...

About Us

Contact Information

Social Media

© 2024 Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien: Hem. All rights reserved.


Display "Featured on PatientGroups.ai"

on your site
Featured on PatientGroups.ai
Help drive awareness to your website
Place this code anywhere on your site, it will link back here: